Wanneer meteen doorverwijzen?

Wanneer meteen doorverwijzen?

VMeteen doorverwijzenan belang is dat patiënten tijdig worden verwezen, namelijk voordat zich verlies van bot (door bijvoorbeeld een sluimerende ontsteking) voordoet. Dit betekent dat bij aanhoudende klachten na een wortelkanaalbehandeling niet meer automatisch verwezen wordt voor een apex resectie.

Bij twijfel over de prognose kan worden verwezen voor een CT scan en kan gekozen worden voor endodontische herbehandeling of immediate replacement. Deze Meteen door!-methode van implantologie helpt  grote botdefecten voorkomen. Wanneer kunt u uw patiënt verwijzen voor het Meteen door!-protocol:

  • Als gebitselement als verloren te beschouwen is.
  • Als prognose onduidelijk is (bijvoorbeeld na aanhoudende klachten na endodontische behandeling).
  • Als diagnose onduidelijk is (bijvoorbeeld op verdenking van wortelfractuur of wortelresorptie).
  • Ridge preservation na extractie is altijd te prefereren boven alleen extraheren omdat uit meerdere onderzoeken is gebleken dat het een effectieve manier is om botverlies tot het minimum te beperken.
  • Tenslotte is het goed te weten dat mocht een implantaat (nog) niet geplaatst worden, maar een gebitselement is wel als verloren te beschouwen, het van groot belang is toch te verwijzen voor een ridge preservation procedure, dit om maximaal behoud van het botvolume en weke delen na te streven.
Back to Top