Privacy & Cookies

Nobel Biocare Nederland bv

Nobel Biocare Nederland bv, gevestigd aan Industrial Zone Number 7708, Kozakkenberg 4, 5951 DL Belfeld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.nobelbiocare.com/nl/en/home.html
Industrial Zone Number 7708
Kozakkenberg 4, 5951 DL Belfeld
+31 30 635 49 49

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nobel Biocare Nederland bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via steven.wauters@nobelbiocare.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nobel Biocare Nederland bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Geautomatiseerde besluitvorming

Nobel Biocare Nederland bv neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nobel Biocare Nederland bv) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nobel Biocare Nederland bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Personalia                                  > Onbeperkt > Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Adres                                          > Onbeperkt > Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Delen van persoonsgegevens met derden

Nobel Biocare Nederland bv verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nobel Biocare Nederland bv gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookie: Adweek.com
Naam:
_cfduid =
Functie: Wordt gebruikt om cachingdienst Cloudflare correct te laten werken
Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie: Datables.net
Naam:
_cfduid =
Functie: Gebruikt door het inhoudsnetwerk, Cloudflare, om vertrouwd webverkeer te identificeren.
Bewaartermijn:
1 jaar

Cookie: Meteendoor.nu
Naam:
sh_form_builder_hash
Functie: onthoud informatie voor de correcte weergave van de website
Bewaartermijn: tot de browsingsessie eindigt 

Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie:
Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn:
2 jaar

Naam: _utmb
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn:
30 minuten

Naam: _utmc
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn:
tot de browsingsessie eindigt

Naam: _utmz
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn:
6 maanden

Cookies in uw browser beheren of uitschakelen

U kunt uw cookie-instellingen behalve in het gedeelte Cookie-instellingen op onze website ook in uw browser beheren. Bedenk dat uw browserinstellingen mogelijk niet hetzelfde gebruiksgemak bieden als de cookie-instellingen op onze website. Als u eenvoudigweg alle cookies of al onze cookies in uw browserinstellingen uitschakelt, zullen bepaalde gedeelten of functies van onze website(s) mogelijk niet meer werken omdat we functioneel vereiste cookies niet meer kunnen instellen. Het is dan ook aan te bevelen om de cookie-instellingen op onze website te gebruiken in plaats van alle cookies via uw webbrowser uit te schakelen.

Meer informatie over het uitschakelen van cookies of het beheren van de cookie-instellingen voor uw browser vindt u in de volgende lijst:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nobel Biocare Nederland bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar steven.wauters@nobelbiocare.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Nobel Biocare Nederland bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nobel Biocare Nederland bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via order.holland@nobelbiocare.com

Back to Top